Home / Trenčín / Mestské zásahy / COLOURS FOR LIFE (FARBY PRE ŽIVOT)

COLOURS FOR LIFE (FARBY PRE ŽIVOT)

COLOURS FOR LIFE (FARBY PRE ŽIVOT)

Pridané 22/07/2013 | Zmenené 09/09/2013

Mestské prostredie je mnohokrát priestor, ktorý je pre mnohých jeho užívateľov (seniori, deti, návštevníci) „nečitateľný“, špeciálne v čase ohrozenia zdravia, alebo života. Jednoduchá zonácia priestoru prostredníctvom farebnej schémy a číselného značenia uľahčuje lokalizáciu a orientáciu pre obyvateľov a návštevníkov nielen v čase núdze.

Farebná a číselná schéma, ktorou sa označia prvky infraštruktúry, hlavne stĺpy verejného osvetlenia, mobiliár, ako i fasády budov a pod.,  poskytne Integrovanému záchrannému systému (112) jednoduchú pomoc pri lokalizácií ohrozeného. Volajúci občan/návštevník bez nutnosti znalosti priestoru je schopný, pomocou čísla a farby na označenom stĺpe osvetlenia,  poskytnúť informáciu, ktorá ho bez potreby ďalších opatrení umožní lokalizovať a vyslať k nemu pomoc.

Rovnako jednotná farebná schéma umožní odstrániť dúhovú džungľu spôsobenú „neriadenou farebnosťou “ obnovených fasád budov. Farebná integrácia priestoru pozitívne vplýva i na spoločenskú integráciu a podnecuje identifikáciu jednotlivca s priestorom a tým tvorbu stabilných komunít. 

Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.

Je absolvent doktorandského štúdia v odbore Priestorové plánovanie na Ústave manažmentu STU v Bratislave. V súčasnosti pôsobí v SPECTRA Centrum Excelencie EÚ pri STU v Bratislave, kde sa venuje problematike Priestorového plánovania. Taktiež je predsedom združenie, Centrum urbánnej bezpečnosti, kde sa aktívne venuje problematike urbánnej bezpečnosti v mestských štruktúrach. Viac na www.urbiswatch.sk a www.spectra-perseus.org.

COLOURS FOR LIFE (FARBY PRE ŽIVOT)
  • Currently 4 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 4/5 (1 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.

Comments

Diskusia otvorená

Tu môžete vkladať Vaše pripomienky, nápady, úpravy a pod.

Ďakujeme

Log in or create a user account to comment.