NA HAŤ!

NA HAŤ!

Pridané 10/09/2013

Biskupická hať na okraji mesta Trenčín je jeho psychologickou hranicou.

Končí tu územie mesta a začína voľná krajina meandrujúcej rieky. Miesto s jedinečnou atmosférou, faunou, priehľadmi do krajiny, atď., no vďaka svojmu technickému charakteru väčšine Trenčanov neznáme. Okrem toho sa tiež jedná o významnú technickú pamiatku, ktorá je súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Projekt spriechodnenia biskupickej hate však vychádza najmä z jej polohy a chýbajúceho prepojenia oboch hrádzí na tomto mieste. Novobudovaný cestný most síce s  prechodom cyklistov a peších počíta, avšak s vzhľadom na prevýšenie (dĺžku nájazdov) a predpokladanú intenzitu dopravy sa táto trasa za rekreačnú považovať  nedá. Súčasťou hate je lávka slúžiaca servisným účelom, pričom snahou je túto rekonštruovať tak, aby spĺňala popri technických parametroch aj bezpečnostné požiadavky na prechod peších a cyklistov. Opláštením existujúcej konštrukcie do výšky zábradlia či prípadnou výmenou pochôdznej plochy vzniká koridor, ktorým by sa dal uzavrieť 1. trenčiansky cyklookruh „železničný (peší) most ←→ stavidlá“.

Zároveň by tak bolo možné jednoduchšie sprístupniť ostrov za stavidlami ako ďalšiu významnú rekreačnú oblasť, hať samotnú či uľahčiť prístup k plánovanému golfovému areálu. V pohľade z nového cestného mosta by tak táto brána na rieke mohla predznamenať Trenčín v novom duchu, tak ako o ňom zatiaľ snívame. Aj toto je len otázkou snahy hľadať riešenia.

SWK architekti.

SWORKA je platformou trvale dočasného delenia a spájania, dynamickým výrezom z poľa kolektívneho (ne)vedomia. Premenlivý počet členov participuje v rôznych sieťových štruktúrach. Projektu „NaHať” sa zúčastnili traja členovia: Jozef Veselovský (jzf.veselovsky@gmail.com), Radovan Zelenák (xzelenakr@gmail.com) a Radovan Zelík (rado.zelik@gmail.com). Po absolvovaní fakulty architektúry STU v Bratislave či VUT v Brne sa venujú individuálne aj kolektívne projektom rôznych mierok často však so zreteľom na sociálno-spoločensky presah architektúry.

NA HAŤ!
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.

Comments

Log in or create a user account to comment.