Home / Trenčín / Mestské zásahy / NÁMESTIE ŠTUDENTOV

NÁMESTIE ŠTUDENTOV

NÁMESTIE ŠTUDENTOV

Pridané 10/09/2013

Ulica 1. mája tvorí v súbore škôl akési študentské námestie.

Súbor dopĺňa hodnotný sakrálny objekt Kostola Notre Dame. Prepojenie s centrom je však limitované úzkym koridorom chodníka popri kontajneroch a stánkoch. Náš zásah vnáša do priestoru „prostú monumentalitu“ širokého nástupu od centra k námestiu. Nevhodný uzavretý múr s bilboardami zakrývajúci sklad odpadu bude nahradený funkciou verejného priestoru s lavičkami pod tromi gaštanmi a stráženým cyklostojiskom pre študentov gymnázia. Po prvých úspešných rokovaniach sa tak zdá, že by v tejto časti mohla vzniknúť rozptylná plocha pre návštevníkov kostola a študentov gymnázia ako aj kľudné zákutie pre čakajúcich na MHD.

Ing. arch. Július Bruna (juliusbruna@gmail.com)

Je absolvent FA SVšT v BA, diplomovku robil u doc. Kodoňa na krajinárskej tvorbe. Ako študentovi sa mu podarilo zastupovať Československo na konrgese krajinárov v Istanbule. Prax začal v Stavoprojekte na rôznych urbanistických a architektonických projektoch v kraji. V rokoch 1983–1987 bol v skupine expertov Polytechny v Alžírsku. Tu sa podieľal na rôznych projektoch urbanizácie na severe, ale aj v saharskej púšti. Vytvoril tam aj niekoľko umeleckých diel v exteriéri. Ako slobodný architekt, člen Spolku architektov a Komory architektov realizoval viacero popularizačných výstav v Trenčíne i Bratisleve, Cran Gevrier a Taliansku. V TN založil ekologickú nadáciu a riešil viacero štúdií pre mesto. Krátko pôsobil aj v Berlíne blízko svojej rodiny, ako i v Prahe, kde pre zahraničnú firmu spracoval zaujímavé štúdie na Troji a v centre mesta. Dlhodobo sa podieľa na propagácií mesta a kraja na rôznych veľtrhoch CR, ako i pri tvorbe propagačných materiálov. S priaznivcami antickej kultúry v roku 1997 založil v TN Múzeum antiky na počesť rodáka Vojtecha Zamarovského. Prvá expozícia bola otvorená v r. 2001. Táto sa po predaji budovy musela presťahovať do Zamaroviec. V súčasnosti pracuje na projekte obnovy budovy a tiež založenia záhrady. Tento projekt získal podporu Mas Vršatec a bude realizovaný v r 2014–15. Aktívne sa podieľal na workshopoch na modernizáciu železnice ako i Mesto za hradbami a iných. V súčasnosti s tímom kolegov pracuje na obnove dlhodobej spolupráce v Alžírsku a voľne spolupracuje s arch. Zelikom na rôznych podnetoch a hľadaniach v meste i okolí.

Radovan Zelik

Po ukončení štúdia na Fa STU v Bratislave a Fa VUT v Brne absolvoval architektonickú prax v spolupráci s rôznymi architektmi z Brna, Bratislavy či Trenčína. V súčasnosti sa venuje doktorskému štúdiu na Fa VUT v Brne a taktiež je členom tímu „Trenčín si Ty“. Jeho architektonická prax zahŕňala rôzne druhy projektov od developerských urbanistických štúdií po individuálnu výstavbu či interiérový detail. Účasť na mestských zásahoch v Bratislave a Brne len potvrdila predchádzajúcu skúsenosť – „čí menší projekt tým väčšia radosť“ Je veľa malých projektov ku ktorým dodnes cíti osobný vzťah, práve pre ich individuálnosť. Takéto projekty zároveň spájajú ľudí celkom iným spôsobom, dochádza k akejsi personalizácii mestského priestoru, s celkom odlišnou kvalitou vzťahov. Na tento moment sa teší.

NÁMESTIE ŠTUDENTOV
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.

Comments

Log in or create a user account to comment.