Home / Trenčín / Mestské zásahy / PARK PRE ÚSPECH

PARK PRE ÚSPECH

PARK PRE ÚSPECH

Pridané 09/09/2013

Dnes, pri výstavbe nákupných centier a supermarketov, stratil obchodný dom Úspech svoj pôvodný význam, pričom nielen samotná budova, ale predovšetkým okolie je prirodzeným centrom celého zámostia.

Jedným zo spôsobov ako oživiť túto mestskú časť, je skvalitniť jej verejný priestor. Ako vhodné riešenie sa ukazuje práve revitalizácia zelene, ktorá sa nachádza oproti Úspechu. Snahou projektu je vytvorenie kultúrneho prostredia typu mestského parku. Vzhľadom na blízkosť stredných škôl sú hlavnou záujmovou skupinou študenti. To sa odzrkadľuje v návrhu použitím jednoduchých drevených plôch s bližšie nešpecifikovaným spôsobom využitia. Pri celkovom stvárnení sa počíta aj s priľahlou Zlatovskou ulicou, ktorá tvorí akúsi „hlavnú triedu“ zámostia.

Ivan Chudý (ivan.chudy@gmail.com, 0903 791234)

Študoval na Fakulte architektúry STU v Bratislave (2007) a Fakulte architektúry VUT v Brne (2010). Samostatne pôsobiaci architekt spolupracuje s viacerými regionálnymi ateliérmi ako ArRea, Straming či Arcadia. Zaoberá sa prevažne navrhovaním a projektovaním obytných zón, obytných budov, verejných priestorov a prvkov drobnej architektúry. Dodnes má zrealizovaných niekoľko rodinných domov v Trenčíne a v súčasnosti pracuje na rekonštrukcii centrálnej zóny v Bolešove.

Ing. arch. Miroslav Mlynček

Absolvent Fakulty architektúry SVŠT v Bratislave v rokoch 1981 – 1986. V rokoch 1986 -1988 pracoval vo VPÚ Bratislava, v rokoch 1988 – 1991 v PIO Texing Trenčín. V roku 1991 je spoluzakladateľom projektového ateliéru ArRea, ktorého je spolumajiteľom a dodnes v ňom pracuje. Venuje sa hlavne projektovaniu  pozemných stavieb- obytných, občianskych a priemyselných, je autorom viacerých takýchto stavieb od urbanistických a architektonických štúdií cez projekty stavieb až po návrh interiérov.

PARK PRE ÚSPECH
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.

Comments

Log in or create a user account to comment.