Home / Trenčín / Mestské zásahy / PROMENÁDA NA SIHOTI

PROMENÁDA NA SIHOTI

PROMENÁDA NA SIHOTI

Pridané 09/09/2013 | Zmenené 09/09/2013

Mesto Trenčín má veľký potenciál v podobe rieky Váh a promenády popri nej po oboch stranách. Tento projekt sa zaoberá ľavou stranou – nábrežím, ktoré sa nachádza medzi vodnou elektrárňou a športovým ihriskom gymnázia.

Nakoľko priestor medzi spomínaným športoviskom a mostom na ostrov bude predmetom riešenia architektonickej súťaže, predmetom riešenia tohto projektu by bol priestor nábrežia medzi vodnou elektrárňou a mostom na ostrov, ďalej sa bude tento priestor nazývať ako Promenáda na Sihoti.

Promenáda na Sihoti je tvorená z dvoch peších trás, a to z trasy na ochrannej hrádzi a pod ochrannou hrádzou smerom k Váhu. Ani z jednej trasy nie je v súčasnosti viditeľný Váh kvôli optickej bariére v podobe neudržiavaných stromov a kríkov popri rieke. Chodec prechádzajúci spodnou trasou nábrežia, ktorá by mohla byť najatraktívnejšia pre kontakt s vodou a otvorenému priestoru, sa namiesto toho nachádza v uzavretom priestore medzi hrádzou a zelenou stenou z kríkov a stromov, ktoré vytvárajú priestor pre nocľah indivíduí a znižujú bezpečnosť pri prechádzke touto časťou.

Tento projekt navrhuje určitú revitalizáciu promenády na Sihoti v niekoľkých krokoch. Prvým pravdepodobne finančne najmenej náročným je citlivo k životnému prostrediu preriediť zeleň popri rieke, aby bol možný výhľad z hrádze a spod nej na rieku Váh, čím by sa tento priestor opticky otvoril, rozšíril a zbezpečnil. V druhom kroku by sa mohla trasa pod hrádzou opatriť spevnenými plochami

pre cyklistov, chodcov a korčuliarov. Prípadne vytvoriť pás pružným povrchom pre rekreačných bežcov. Týmto by sa množstvo ľudí prechádzajúcich popri Váhu na hrádzi rozdelilo na dve trasy a odľahčila by sa častokrát preplnená hrádza.

V poslednom kroku sa tento priestor mohol opatriť prvkami mestského mobiliáru, ktorý by ponúkol ľuďom stráviť nejaký čas v tomto priestore a nie ním iba prejsť. Tieto prvky by mohli byť lavičky medzi hrádzou a navrhovanou spevnenou plochou s výhľadom na Váh, malé móla – konštrukcia vysunutá meter nad úroveň rieky, prvky športovej aktivity – hrázda, tyč na zdvihy, lano, lezecká stena na pilieri mosta na ostrov a podobne.

Juraj Uhrovič (atelier214@gmail.com, 0948 008 943)

Absolvent Fakulty architektúry STU v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako samostatný architekt v Trenčíne. Venuje sa občianskym a obytným budovám.

PROMENÁDA NA SIHOTI
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.

Comments

Log in or create a user account to comment.