Mestské zásahy

V Trenčíne sme na verejný priestor za ostatné roky akosi rezignovali. Údržba sa v lepšom prípade zúžila na kosenie a bežné čistenie. Výsledkom je až veľmi často kvalitatívne nevyhovujúci a nefunkčný verejný priestor. Je to ako s rozpadajúcim sa chodníkom. Ak po ňom denne chodíme, rozčuľuje nás nezáujem kompetentných. Takto to trvá dni, týždne a mesiace. Ale ak po rovnakom chodníku kráčame roky, už ho len v tichosti obchádzame. Rezignovali sme... Rišo Šcepka

Mestské zásahy sú projekt, ktorý môže mať veľa podôb. Hlavnou ideou je nájsť určité body, miesta a situácie v našom meste, ktoré nefungujú tak, ako by mali, alebo neprinášajú obyvateľom to, čo by prinášať mali. Projekt by mal osloviť architektov, záhradných architektov, umelcov, odborníkov, ale aj obyvateľov, aby sami našli nie len takéto miesta, ale hlavne navrhli pre ne reálne riešenia.

Mestskom kontexte môžu aj malé zmeny priniesť veľký efekt. Projekt nemá generovať zisk alebo bombastické sľuby, má ale skúsiť niečo zmeniť (!). V tomto projekte sa stretli viaceré záujmy: mestskí úradníci, ale aj obyvatelia mesta, architekti a umelci, sympatickí mudrlanti alebo špičkoví odborníci.

Viac informácií na www.mestskezasahy-tn.sk

Podporené Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a Obvodným úradom Trenčín.

 

Ak chcete aj Vy vyjadriť svoj názor a pripomienky, prosím hlasujte, hodnoťte a diskutujte.

Mestské zásahy (37)