Home / Čo robíme / Konferencia

Konferencia

          

 

Obvodný úrad Trenčín, Mesto Trenčín, Centrum urbánnej bezpečnosti, o.z. a Stredoeurópske výskumné a školiace centrum v oblasti priestorového plánovania SPECTRA Centre of Excellence EU pri STU v spolupráci s  Trenčianskou nadáciou si Vás dovoľujú pozvať na národnú konferenciu 

 

Súčasné výzvy v urbánnej bezpečnosti

 

logo 3 copy

Cieľom konferencie je výmena poznatkov v oblasti urbánnej bezpečnosti a predstavenie nových konceptov  a prístupov k riešeniu urbánnej bezpečnosti pre štátnu správu a samosprávu.

 
Termín konania:      6.11.2012
Miesto konania:       Ústav manažmentu (miestnosť UC 301, budova rektorátu 3.poschodie)
                                Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazozova 5, Bratislava

 

Odborný garant konferencie:

 • prof. Ing.arch. Maroš Finka, PhD. – SPECTRA Centre of Excellence EU pri STU

Vedecký výbor konferencie:

 • prof. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD. – Ústav manažmentu STU v Bratislave
 • prof. RNDr. Dr.h.c. Florin Žigrai, DrSc. – Viedeň, Rakúsko
 • prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD. - Ústav manažmentu STU v Bratislave
 • doc. Ing.arch. Janka Betáková, PhD. – Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne
 • doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. – SPECTRA Centre of Excellence EU pri STU
 • doc. Ing.arch. Daniela Gažová, PhD. – SPECTRA Centre of Excellence EU pri STU
 • doc. Ing. Marián Zajko, PhD. M.B.A. - Ústav manažmentu STU v Bratislave
 • doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - Ústav manažmentu STU v Bratislave
 • PhDr. Dagmar Kopáčiková, PhD. – Obvodný úrad Trenčín

 

Organizačný výbor konferencie:

 • Ing. Vladimír Ondrejička
 • Mgr. Silvia Ondrejičková
 • Ing. Ľubomír Jamečný
 • Ing.arch. Zuzana Ladzianská
 • Ing.arch. Peter Blaha

 

Kontaktná adresa organizačného výboru:

SPECTRA Centre of Excellence

Ústav manažmentu STU

Vazovova 5, 812 43 Bratislava

bezpecnostakokvalitapriestoru@gmail.com

 

Rokovací jazyk:

slovenský, český, anglický, nemecký

 

Dôležité termíny:

Zaslanie prihlášky e-mailom do:    2.11.2012                          

Zaslanie príspevku do zborníka e-mailom do:  5.11.2012

Prihlášky a príspevky zasielajte na adresu: bezpecnostakokvalitapriestoru@gmail.com

 

Projekt i konferencia sú podporené Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a Obvodným úradom Trenčín.